Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

wrz.
wrz.

Planowane zmiany sposobu prowadzenia szkoleń kierowców zawodowych [w tym także szkoleń okresowych] oraz prowadzenia badań lekarskich i psychologicznych takich kierowców

Tagi: , ,

Informujemy, że na stronie internetowej Sejmu RP pojawił się projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw [druk Sejmowy nr 1508 z dnia 25.08.2021 r.] – zmiana dotyczy głównie sposobu prowadzenia szkoleń kierowców zawodowych [w tym także szkoleń okresowych] oraz prowadzenia badań lekarskich i psychologicznych takich kierowców. Zainteresowani mogą zapoznać się z tym projektem po linkiem:  https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1508 ;

PIGTSiS prosi naszych Członków o zapoznanie się z tym projektem oraz zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 10 września 2021 r.