Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lis
Lis

Pismo PIGTSiS do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie problemów z brakiem wypłat dla organizatorów i operatorów którzy realizują przewozy o charakterze użyteczności publicznej

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, wystosowała w dniu 14.11.2019 r.  do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka pismo l.dz. PIGTSiS- 474/P/2019 w sprawie problemów z brakiem wypłat dla organizatorów i operatorów, którzy realizują przewozy o charakterze użyteczności publicznej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym [tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z poźn. zm.] należnych im środków finansowych z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w przewozach o charakterze użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym.

Skan tego pisma w załączeniu: