Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

maj
maj

Pismo PIGTSIS do Ministra Infrastruktury oraz Ministra Finansów, ws. niewystarczających środków w budżecie Państwa na pokrycie utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów

Tagi: ,

Informujemy, że Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji wystosowała w dniu 17 maja 2023 r. pismo l.dz. PIGTSiS-108/P/2023 do Ministra Infrastruktury oraz Ministra Finansów, w którym sygnalizujemy, że prawdopodobnie od września 2023 r. zabraknie środków finansowych, jakie urzędy marszałkowskie mogą otrzymać z budżetu państwa od wojewodów na pokrycie utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień pasażerów do ulgowych przejazdów na dopłaty i rekompensaty wypłacane przewoźnikom na podstawie art. 8a Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego [tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 295] oraz organizatorom albo operatorom na podstawie art.. 50, ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym [tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1343].

W załączeniu scan tego pisma