Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Cze
Cze

Pismo do Pana Andrzeja Bittela Pełnomocnika rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu

Tagi: , ,

W załączeniu do pobrania nasze pismo do Pana Andrzeja Bittela Pełnomocnika rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, celem zajęcia stanowiska w  kilku kwestiach dotyczących transportu publicznego