Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

sty
sty

Pismo do Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury, w sprawie braku zawodowych kierowców autobusowych

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji informuje, że m.in. w nawiązaniu do dyskusji jaka wywiązała się na Spotkaniu Noworocznym Członków Izby w dniu 11 stycznia 2023 r. w sprawie braku zawodowych kierowców autobusowych, skierowała do Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury, pismo l. dz. PIGTSiS-51/P/2023 z 30 stycznia 2023 roku, w którym zaproponowała podjęcie konkretnych działań legislacyjnych, które powinny poprawić tą sytuację.

W załączeniu skan tego pisma