Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Cze
Cze

Pismo do Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie środków przekazywanych z FRP Operatorom

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie informuje, że z związku z otrzymanymi od niektórych jednostek samorządu terytorialnego, które jako nieliczne dotychczas skorzystały z dofinansowania usług publicznego transportu zbiorowego autobusami na podstawie Ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej [Dz. U. z 2019 r., poz. 1123], zapytaniami dotyczącymi stanowiska wyrażonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie DMP-3.52.28.2020 z 29 maja 2020 r. adresowanym do Wojewodów, w którym wyraża pogląd, że środki przekazywane z tego Funduszu operatorom stanowią pomoc publiczną podlegającą obowiązkowi sprawozdawczemu do UOKiK oraz w związku z przesyłanymi przez Wojewodów do organizatorów przewozów o charakterze użyteczności publicznej oczekiwaniami w tym zakresie, wyraziła swoje głębokie zaskoczenie stanowiskiem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które naszym zdaniem wynika z nieznajomości prawa w tym zakresie.

W tej sprawie skierowaliśmy dzisiaj pismo l.dz. PIGTSiS- 186/P/2020 do Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury [w zał.] z prośbą o zajecie stanowiska w tej sprawie