Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Cze
Cze

Pismo do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka – zawierające szczegółowe uwagi do kolejnego projektu nowelizacji ustawy o PTZ

Tagi: , , , ,

W nawiązaniu do naszej informacji z dnia 26 czerwca 2018 r. zamieszczamy w załączeniu poniżej pismo do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka zawierające szczegółowe uwagi do ostatniej wersji projektu nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Prosimy naszych Członków o zapoznanie się z przygotowanymi uwagami oraz dalsze zgłaszanie uwag w tej sprawie i przekazywanie ich do naszego biura.

W załączeniu pismo PIGTSiS – 921/P/2018: