Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Cze
Cze

AKTUALIZACJA z dnia 4.06.2018 r. – Pismo do Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów oraz do Głównego Inspektora Transportu Drogowego dotyczące zasad i warunków wykonywania przewozów międzynarodowych osób

Tagi: , ,

W załączeniu do pobrania nasze pismo PIGTSiS-393/P/2018 do Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego zawierające kilka problemów i wątpliwości dotyczących zasad i warunków wykonywania przewozów międzynarodowych osób (do pobrania poniżej – pozycja nr  1)

AKTUALIZACJA – 4.06.2018 r.

W załączeniu zamieszczamy dalszą korespondencję związaną z – naszym zdaniem – zbyt liberalnym traktowaniem przewoźników zagranicznych podczas wydawaniem przez GITD dla nich zgód na realizację międzynarodowych przewozów regularnych na obszarze Polski:

  • Odpowiedź z GITD z dnia 30.04.2018 r. [BTM.511.176.2018.0264.10805] w sprawie zgłoszonych  przez PIGTSiS problemów z liberalnym traktowaniem przez GITD przewoźników zagr. w postępowaniu o wydanie zezwolenia na międzynarodowe przewozy regularne. Z przykrością informujemy, że do dnia dzisiejszego nadal nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Finansów na nasze pismo PIGTSiS-393/P/2018 z 30 marca 2018 r. (do pobrania poniżej – pozycja nr  2)

Z związku z w/w pismami zwróciliśmy się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z prośba o uznanie PIGTSiS za stronę w postępowaniach prowadzonych przez GITD w sprawie udzielenia zgody zagranicznym przewoźnikom na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych przebiegających na obszarze kraju. Nasze prośby – jak dotychczas – są w tym zakresie ignorowane – pomimo wielokrotnych publicznych zapewnień licznych przedstawicieli Rządu o należytym, równym lub wręcz nawet priorytetowym traktowaniu przedsiębiorców krajowych. W załączeniu kolejne pisma w tej sprawie:

  • Prośba PIGTSiS z dnia 07.05.2018 r. do GITD w sprawie uznania nas za stronę w postępowaniu o wydanie zezwolenia na międzynarodowe przewozy regularne; (do pobrania poniżej – pozycja nr  3)
  • Wezwanie z GITD z dnia 11.05.2018 r. w sprawie wskazania powodów, dla których PIGTSiS powinna być uznana za stronę w postępowaniu o wydanie zezwolenia na międzynarodowe przewozy regularne; (do pobrania poniżej – pozycja nr  4)
  • Odpowiedź z GITD z dnia 25.05.2018 r. w sprawie możliwego, ale tylko wg oceny Głównego Inspektora Transportu Drogowego (!?), uznania PIGTSiS z stronę w postępowaniu o wydanie zezwolenia na międzynarodowe przewozy regularne. (do pobrania poniżej – pozycja nr  5)

Oczekujemy, czy takie uznanie nas przez GITD w ogóle nastąpi i na jakich zasadach?

Wszystkie załączone pliki do pobrania poniżej: