Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

kw.
kw.

Projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług

Tagi: , ,

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało i zamieściło na w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” projekt ustawy o dostępności niektórych produktów i usług (numer w wykazie UC119).

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług zwaną Europejskim aktem o dostępności – będzie to także dotyczyło koniecznych zmian i dostosowania do nowych wymogów dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w tym realizujących transport publiczny osób. Chodzi o takie produkty i usługi jak: sprzęt komputerowy, smartfony, bankomaty, terminale płatnicze, usługi handlu elektronicznego, bankowości detalicznej, informacji cyfrowej w transporcie pasażerskim. Link do tego projektu ustawy https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12358257

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tym projektem ustawy oraz ewentualne zgłoszenie do PIGTSiS uwag na załączonym formularzu w terminie do 22 kwietnia 2022 r.