Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Kwi
Kwi

Organizacja ZWZ PIGTSiS oraz Spotkania koleżeńskiego w dniu 12 czerwca 2019 r.

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji  uprzejmie informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku odbędzie się zwołane uchwałą zarządu posiedzenie: Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków PIGTSiS.

Na stronie internetowej Izby została zamieszczona informacja uchwale zarządu Izby z dnia 10 kwietnia 2019 r. zwołująca ZWZ oraz porządek tego zgromadzenia. Posiedzenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w Hotelu „Chrobry” w Topoli Królewskiej k/Łęczycy.

Rozpoczęcie Zwyczajnego Walnego zgromadzenia PIGTSiS nastąpi o godzinie 14.00.

Rejestracja uczestników ZWZ PIGTSiS w godz.13.oo – 13.45.

W godzinach 13.oo – 13.50 przewidujemy obiad dla uczestników ZWZ.

Materiały na Walne zostaną udostępnione członków najpóźniej w dniu 20 maja 2019 r. poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej PIGTSiS.

Zakończenie ZWZ PIGTSiS przewidujemy ok. godz. 18.oo.

Uczestnicy ZWZ za udział w Zgromadzeniu nie ponoszą żadnych kosztów.

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu ZWZ Izby, na prośbę części członków Naszej Organizacji,  odbędzie się dla zainteresowanych osób – spotkanie koleżeńskie członków PIGTSiS.

 

Szczegółowy program spotkania koleżeńskiego przedstawia się następująco:

12 czerwca 2019 r.

godz. 13.00 – 13.45 – zakwaterowanie w hotelu osób, które będą brały udział w spotkaniu koleżeński i korzystały z noclegu po posiedzeniu ZWZ PIGTSiS

ok. godz. 19.00 – spotkanie koleżeńskie, dla osób, które zadeklarują chęć uczestnictwa.

13 czerwca 2019

godz.  8.00 – śniadanie

po śniadaniu – zakończenie spotkania.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu koleżeńskim wynosi: 492,00 złotych za osobę w pokoju dwuosobowym.  (400,00 plus podatek VAT 23 %).

Istnieje możliwość samodzielnego zakwaterowania w pokoju, uczestnika spotkania.

W tym przypadku koszt uczestnictwa wynosi 615,00  złotych za osobę. (500,00 plus podatek VAT 23 %).

Koszt uczestnictwa w spotkaniu koleżeńskim dla osób, które nie chcą korzystać z noclegu wynosi:369,00 złotych za osobę. (300,00 plus podatek VAT 23 %).

 

W załączeniu przesyłamy kartę uczestnictwa, którą prosimy przesłać faxem do IZBY na nr 22 822 19 20, lub e-mailem pigtsis@pigtsis.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 30.05.2019.

Odwołanie zgłoszenia po dniu 29 maja 2019 wiązać się będzie z koniecznością uiszczenia zapłaty za uczestnictwo w Spotkaniu.

Wpłatę należy przekazać w dniu zgłoszenia na konto PIGTSiS

nr: 43 1240 6003 1111 0000 4946 5239

Uiszczenie należności jest warunkiem zarezerwowania miejsca.

Serdecznie zapraszamy członków PIGTSiS do uczestnictwa w ZWZ Izby, a zainteresowanych do wzięcia także udziału w tradycyjnym spotkaniu koleżeńskim.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Zdzisław Szczerbaciuk