Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lis
Lis

Opłaty za korzystanie z dworca autobusowego w Poznaniu

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, informuje, że wysłała do Pana Jacka Jaśkowiaka – Prezydenta Miasta Poznania pismo l. dz. PIGTSiS- 480/P/2019 z 19 listopada 2019 r., w sprawie zmuszania przewoźników korzystający z Dworca Autobusowego w Poznaniu do uiszczania opłaty za każdy wjazd w wysokości 23,50 zł netto, pomimo że Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym [tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016] w art. 16 ust. 4 -6 określa, że za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty, ale stawka takiej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł. Skan tego pisma w załączeniu.