Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Mar
Mar

Odpowiedź PIGTSIS na pismo Ministerstwa Infrastruktury ws. udzielenia natychmiastowej odpowiedzi niezbędnej Polsce do uzasadnienia w procesie notyfikacji przez Komisja Europejską programu udzielenia przez władze polskie pomocy publicznej przewoźnikom i operatorom przewozów autobusowych

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, udzieliła odpowiedzi na pismo DTD-6.4310.41.2021.2 z dnia 3 marca 2021 r., w którym Ministerstwo Infrastruktury zwraca się do nas o udzielnie natychmiastowej odpowiedzi niezbędnej Polsce do uzasadnienia w procesie notyfikacji przez Komisja Europejską programu udzielenia przez władze polskie pomocy publicznej przewoźnikom i operatorom przewozów autobusowych w oparciu o art. 15zzzzl5 ustawy z dnia 2 marca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), – w załączeniu scan naszego pisma PIGTSiS-82/P/2021 z 9 marca 2021 r