Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

maj
maj

Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury o objecie pomocą publiczną wszystkich przewoźników i operatorów realizujących przewozy publiczne osób w komunikacji krajowej

Tagi: ,

W nawiązaniu do zamieszczonej w dniu 14 marca 2022 r. informacji o wysłaniu do Prezesa Rady Ministrów pisma o narastających problemach ekonomicznych w drogowych przewozach regularnych osób, zawierającego prośbę, o objecie pomocą publiczną wszystkich przewoźników i operatorów realizujących przewozy publiczne osób w komunikacji krajowej, uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy w tej sprawie odpowiedź z Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury wyjaśniającą tylko problemy a niestety nie dającą raczej żadnych nadziei na poprawę sytuacji ekonomicznej przewoźników i operatorów.

W załączeniu scan tego pisma DTD-6.4310.26.2022 z 24 maja 2022 r.