Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Maj
Maj

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury ws. uwag PIGTSiS dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC8)

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie w dniu 23 stycznia 2020 r. pismem PIGTSiS-77/P/2020 zgłaszała do Ministerstwa Infrastruktury uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (UC8), który to projekt ma na celu wdrożenie Wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17 Komisja Europejska przeciwko Polsce, informujemy, że otrzymaliśmy podpisane przez Pana Rafała Webera Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury pismo DDP-.0210.4.2019 z dnia 30.04.2020 r. zawierające informacje, że niektóre nasze uwagi mają zostać uwzględnione przy zmianie tej Ustawy. Obydwa pisma zamieszczamy w załączeniu.