Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lip
Lip

Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury oraz od Prezesa UOKiK ws. pomocy publicznej z tytułu środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Tagi: , , ,

W nawiązaniu do zamieszczonej w dniu 17.06.2020 r. na naszej stronie internetowej informacji dotyczącej skierowanego do Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury pisma l.dz. PIGTSiS-186/P/2020 z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie środków przekazywanych z FRPA Operatorom, zamieszczamy w załączeniu pismo podpisane w dniu 24.06.2020 r. przez Pana Rafała Webera – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury [bez numeru sprawy] dotyczące wątpliwości zgłaszanych do PIGTSiS w sprawie obowiązku sprawozdawczego w zakresie pomocy publicznej z tytułu środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Z powyższego wynika, że operatorzy publicznego transportu zbiorowego nie mają obowiązków sprawozdawczych z tytułu środków jakie organizatorzy przewozów o charakterze użyteczności publicznej otrzymują z w/w Funduszu.

„Jednocześnie informujemy, że na wyżej wymienione nasze pismo l.dz. PIGTSiS-186/P/2020  z dnia 17 czerwca 2020 r., w dniu 6 lipca 2020 r. otrzymaliśmy także odpowiedź od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów [pismo l.dz.: DMP-3.52.28.2020 z 1 lipca 2020 r.], którego scan zamieszczamy poniżej. Uważamy, że obydwa w/w wyjaśnienia należy czytać łącznie.  

 Ponadto, dla lepszego zrozumienia tych problemów, zamieszczamy także scan pisma l.dz. DMP-3.52.28.2020 jakie Prezes UOKiK skierował w dniu 29 maja 2020 r. do Wojewodów oraz do Ministra Infrastruktury.

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji po raz kolejny zwraca uwagę na konieczność przestrzegania procedur określonych w Rozporządzeniu 1370/2007, na które uwagę zwraca Prezes UOKiK analizując przesłąnki wyroku w sprawie Altmark, w szczególności w zakresie:

– podstawy zawarcia umowy z operatorem,

– prawidłowości rozliczenia przychodów i kosztów ponoszonych na przewozy o charakterze użyteczności publicznej ,

– prawidłowości wyliczenia i prawidłowości rozliczenia rekompensaty na te przewozy.”