Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

mar
mar

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów ws. nowych wymogów w zakresie terminali płatniczych

Tagi: ,

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów pismo l.dz. PT7.8160.102.2021.CNQW.1111 zawierające odpowiedź na nasze pismo nr PIGTSiS-157/P/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. dotyczące problemów na jakie napotkają przedsiębiorcy realizujące autobusowe publiczne przewozy, w związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw z dnia 23.11.2021 r.
poz. 2105 Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która w art. 22 zawiera zmiany odnoszące się Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, nakładające na tych przedsiębiorców nowe wymogi w zakresie terminali płatniczych.
Poniżej zamieszczamy do wiadomości Członków Izby w/w pismo Ministerstwa Finansów.