Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lis
Lis

Obowiązek wysposażenia autobusów w opony zimowe w Austrii w okresie od 1.11. do 15.03

Tagi:

W załączeniu informacją jaką otrzymaliśmy od Pana dr Karla Schmidta Radcy Handlowego Ambasady Austrii:

W okresie od 1 listopada do 15 marca autobusy (w tym omnibusy klas M2 i M3) poruszające się po drogach Austrii muszą być wyposażone w opony zimowe. Opony zimowe powinny posiadać oznaczenie M+S lub M.S. lub M&S, a głębokość bieżnika musi wynosić co najmniej 5 mm w przypadku opon radialnych i 6 mm w przypadku opon diagonalnych.

Dodatkowo kierowcy autobusów (M2 i M3) muszą posiadać na wyposażeniu łańcuchy śniegowe dla przynajmniej dwóch kół napędowych w okresie od 1 listopada do 15 kwietnia. Wyjątek stanowią autobusy, którymi wykonywane są przewozy liniowe oraz autobusy, których budowa uniemożliwia montaż łańcuchów.

Kary pieniężne w przypadku nieprzestrzegania ww. przepisów mogą wynosić od 35 do 5.000 EUR