Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Działy Obsługi Klienta

Biuro w Warszawie, 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144, pok. 704,
fax +48 (prefix+22) 822-19-20,  tel. 823-64-46, 823-64-47, e-mail: pigtsis@pigtsis.pl lub mieczyslaw@pigtsis.pl
Działy Obsługi Klienta PIGTSiS (w skrócie DOK)

  • D10 – Dział Obsługi Klienta w Białymstoku, 15-399 Białystok, ul. Octowa 3 lok. 19, tel. 603-958-683 e-mail; bialy@pigtsis.pl; [Realizuje umowy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie analiz sytuacji rynkowej z obszaru województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego]
  • D15 – Dział Obsługi Klienta w Poznaniu, 61-695 Poznań, ul. Lechicka 59, pok. 106, tel. +48 (prefix+61) 822-66-72, tel. +48 (prefix+61) 826-79-80, tel. kom. 605 672 835, e-mail poznan@pigtsis.pl; [Realizuje umowy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie analiz sytuacji rynkowej z obszaru województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego]