Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Cze
Cze

Nowy system poboru opłat drogowych – ustawa podpisana

Tagi: , ,

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o drogach publicznych, zmieniającej dotychczasowy system poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych.

Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2020 r.

Uruchomienie systemu poboru opłaty przez Krajową Administrację Skarbową oraz informacja o zmianie technologii poboru opłaty zostaną podane w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów, prawdopodobnie w I kwartale 2021 r.

 

Nowy system ma dotyczyć przejazdów po płatnych odcinkach dróg i pojazdów podlegających obowiązkowi opłaty. Po zjechaniu z odcinka autostrady lub drogi płatnej, dane pojazdu nie będą przetwarzane.

 

Niezbędna będzie nowa rejestracja w tym systemie. Za ściąganie opłat będzie odpowiadała Krajowa Administracja Skarbowa. W systemie trzeba się będzie zarejestrować i zamontować urządzenia lokalizacyjne. Funkcję tę będą pełnić telefony komórkowe z bezpłatnymi aplikacjami lub urządzenia celowe używane już do lokalizacji pojazdów, w tym urządzenia pokładowe OBU (nazywane zewnętrznymi systemami lokalizacyjnymi – ZSL). Szef KAS będzie udostępniał nieodpłatne oprogramowanie przeznaczone do instalacji na urządzeniu mobilnym służącym do poboru opłaty elektronicznej. Dane geolokalizacyjne niezbędne do poboru opłaty elektronicznej, przekazywane z takich urządzeń do Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, mają obejmować współrzędne geograficzne dotyczące położenia pojazdu samochodowego, jego prędkość, datę i godzinę pozyskania tych współrzędnych, azymut środka transportu i błąd przekazywania danych satelitarnych.

Brak rejestracji w tym nowym systemie wiąże się z ryzykiem zapłaty kary od 500 do 1.500 zł.

Właściciel, użytkownik lub posiadacz pojazdu musi go wyposażyć w odpowiednie urządzenie, zaś prawidłowe funkcjonowanie urządzenia lub oprogramowania w czasie jazdy płatnym odcinkiem drogi leży w gestii kierowcy.

Więcej informacji o tej zmianie znajduje się na stronie internetowej Prezydenta RP pod adresem:  https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,58,czerwiec-2020-r.html  [w załączeniu scan tej informacji] ;

W załączeniu tekst tej podpisanej Ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw