Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Paź
Paź

Nowy system opłat drogowych w Czechach

Informujemy, iż Ministerstwo Infrastruktury otrzymało korespondencję od czeskiego ministra transportu, Vladimira Kremlika, skierowaną do Pana Ministra Andrzeja Adamczyka, w którym strona czeska informuje o wprowadzanym od dnia  1 grudnia b.r. nowym systemie opłat drogowych za przejazd pojazdami o d.m.c. powyżej 3,5 t. Wiąże się z tym obowiązek instalowania na pokładzie samochodu nowego urządzenia, zgodnego z najnowszymi technologiami . Czesi załączają broszurę informacyjną oraz projekt komunikatu prasowego w jęz. polskim, który można wykorzystać w ew. kontaktach z przewoźnikami i mediami.

W załączeniu do pobrania materiały dotyczące sytemu opłat drogowych w Czechach: