Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

sty
sty

Nowe obowiązku dla przedsiębiorców wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy

Tagi:

Informujemy, że w związku z ogłoszonymi w Dz. U. z 2022 r. poz. 209 zmianami ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, zostały wprowadzone nowe obowiązki dla przedsiębiorców wykonujących krajowy i międzynarodowy transport drogowy.

W załączeniu przekazujemy scan pisma z dnia 11 stycznia 2023 r. znak sprawy: DTD-6.4311.1.2023, podpisanego przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Rafała Webera, przypominającego o wprowadzonych poprzez przepisy tej ustawy obowiązków spoczywających na przewoźnikach drogowych w zakresie bazy eksploatacyjnej oraz złożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób