Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

lut
lut

Nowe cele KE w zakresie emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich od 2030 r. i w latach kolejnych

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że z  Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury otrzymała materiały dotyczące zamiarów Komisji Europejskiej (KE), która zaproponowała nowe cele w zakresie emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich od 2030 r. i w latach kolejnych.

Przedstawiony wniosek KE zakłada stopniowe wprowadzanie coraz to surowszych norm emisji, a także wymóg, by nowe autobusy miejskie były bezemisyjne.

Propozycja KE zakłada, że – w porównaniu z 2019 r. – średni poziom emisji z nowych pojazdów ciężarowych miałby zostać obniżony o 45% od 2030 r., o 65% od 2035 r. oraz o 90% od 2040 r.

Dodatkowo Komisja proponuje, aby od 2030 r. wszystkie nowe autobusy miejskie były bezemisyjne.

Propozycja obejmuje także samochody ciężarowe (powyżej 5 ton), autobusy miejskie i dalekobieżne (powyżej 7,5 tony) oraz przyczepy (pojazd bez napędu ciągnięty przez pojazd silnikowy). Stanowi to – jak wskazuje KE – istotne rozszerzenie zakresu obecnie obowiązującego rozporządzenia określającego normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich.

Z obowiązku redukcji emisji miałyby zostać zwolnione małe pojazdy ciężkie, a także pojazdy wykorzystywane do celów górniczych, leśnych i rolniczych oraz pojazdy zaprojektowane  i skonstruowane do użytku przez siły zbrojne, ochronę ludności, straż pożarną i służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku publicznego lub pilną pomoc medyczną, a także pojazdy zawodowe.

W związku z powyższym, PIGTSiS przesłała z uwagi dotyczące tego wniosku – w załączeniu skan naszego pisma PIGTSiS-81/P/2023 z dnia 27 lutego 20223 r. w tej sprawie