Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

lut
lut

Dwa nowe akty prawne dotyczące firm przewozowych

Tagi: , ,

Informujemy, że ukazały się dwa nowe akty prawne dotyczące firm przewozowych:

  1. W Dzienniku Ustaw z dnia 28 stycznia 2022 r. 209 opublikowano Ustawę z dnia 28 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw – jest to przede wszystkim próba dostosowania się do wymagań określonych w przepisach Pakietu Mobilności I ale są także ważne zmiany dotyczące warunków pracy kierowców, w tym wymagających od przedsiębiorców np. przeglądu rozkładów jazdy w komunikacji regularnej do 50 km;

 

  1. W Dzienniku Ustaw z dnia 19 stycznia 2022 r. 125 opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej – jest to zmiana poprzedniego Rozporządzenia z 2002 roku . Zwracamy uwagę na konieczność dostosowania posiadanych instrukcji BHP i dokonanie przeglądu organizacji prac w zapleczu technicznym oraz na nowe wymagania dotyczące pracy kierowców na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej.