Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Sty
Sty

Nadanie odznaczeń państwowych i resortowych z okazji 25-Lecia działalności naszej Organizacji

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że z Okazji 25-Lecia działalności naszej Organizacji przewiduje się wystąpienie do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Ministra Infrastruktury z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych. Uroczystość z tej Okazji jest przewidywana we wrześniu 2019 roku.

Wnioski o odznaczenia i medale można składać w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2019 r.

W załączeniu skan pisma PIGTSiS-041/P/2019 z dnia 09.01.2019 r. wraz z zamieszczonymi wzorami formularzy: