Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

kw.
kw.

Nabór wniosków, w ramach Krajowego Planu Odbudowy dotyczących zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego lub niskoemisyjnego taboru autobusowego lub taboru zasilanego olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI), dla obsługi nowoutworzonych pozamiejskich linii autobusowych oraz wymiany taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji uprzejmie informuje, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłosiło nabór wniosków, w ramach Krajowego Planu Odbudowy w komponencie E (autobusy), w którym wsparcie finansowe, w łącznej kwocie 1.689.297.247,00 zł, z dofinansowaniem od 80 do 95% kosztów kwalifikowanych, mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące zakupu zeroemisyjnego taboru autobusowego lub niskoemisyjnego taboru autobusowego lub taboru zasilanego olejem napędowym (diesel, norma nie niższa niż EURO VI), dla obsługi nowoutworzonych pozamiejskich linii autobusowych oraz wymiany taboru autobusowego na dotychczas funkcjonujących pozamiejskich liniach autobusowych zagrożonych likwidacją.

Informacje o tym konkursie znajdują się pod linkiem: https://www.cupt.gov.pl/aktualnosc/krajowy-plan-odbudowy/kpo-zapowiedz-naboru-wnioskow-w-komponencie-e-autobusy/

Nabór wniosków od zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego, o takie dofinansowanie zakupu autobusów, będzie trwał do 17 maja 2023 r.

 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, nawiązując do tego ogłoszonego konkursu, skierowała w dniu 24 kwietnia 2023 r. pismo PIGTSiS-106/2023 do Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Rozwoju Regionalnego i Technologii oraz do Ministra Infrastruktury, w których Zarząd PIGTSiS serdecznie dziękuje Państwu Ministrom za zrealizowanie Apelu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Izby z dnia 22 września 2022 r. jaki został podjęty w sprawie konieczności pilnych działań zmierzających do znaczącego udzielenia wsparcia finansowego, do zakupu autobusów niskoemisyjnych używanych przez organizatorów i operatorów w publicznym transporcie zbiorowym w przewozach o charakterze użyteczności publicznej.

Dla przypomnienia informujemy, że ten treść tego Apelu znajduje się na stronie internetowej PIGTSiS pod linkiem:  http://www.pigtsis.pl/apel-o-pilne-podjecie-dzialan-zmierzajacych-znaczacego-udzielenia-wsparcia-finansowego-zakupu-autobusow-niskoemisyjnych-uzywanych-organizatorow-operatorow-publicznym-transporcie-zbior/

 

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji ma nadzieję, że taka pomoc finansowa w zakupie autobusów przeznaczonych do realizacji autobusowej komunikacji publicznej, innej niż komunikacja miejska, będzie kontynuowana także w latach następnych, nawet w większej skali.

 

Naszym zdaniem umożliwiłoby to przynajmniej minimalną poprawę stanu technicznego taboru autobusowego wykorzystywanego w komunikacji publicznej, innej niż komunikacja miejska, a wprowadzony wymóg, aby taki tabor był przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej zdolności ruchowej, znacznie przyczyni się także do dostępności autobusowej komunikacji publicznej dla takich osób na obszarach wsi i małych miast.

W załączeniu scan naszego pisma  PIGTSiS-106/2023 z dnia 24.04.2023 r.