Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Maj

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 13 czerwca 2017 r.

Tagi: , ,

Zamieszczamy materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS, celem zapoznania się z nimi i ewentualnego ich wydrukowania na potrzeby własne.