Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

maj
maj

Materiały na Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS w dniu 12 czerwca 2019 r.

Tagi: ,

Nawiązując do pisma PIGTSIS/2012/P/2018 z dnia 24.04.2019 r. zwołującego Walne Zgromadzenie Członków PIGTSiS na 12 czerwca 2019 r. w Hotelu Chrobry w Topoli Królewskiej zamieszczamy w załączeniu następujące materiały:

  1. Sprawozdanie Zarządu
  2. Bilans i rachunek wyników
  3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
  4. Projekt uchwał
  5. Kierunki działania Izby w latach 2019 – 2020

Do pobrania: