Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

sierpień
sierpień

Lista płatnych odcinków dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA objętych elektronicznym systemem poboru opłat

Tagi:

Nawiązując do wiadomości z dnia 28 czerwca 2021 r. dotyczącej uruchomienia nowego systemu poboru opłat drogowych w Polsce e-TOLL, w związku z kilkoma wątpliwościami niektórych naszych Członków, gdzie należy się przygotować do wnoszenia opłat za przejazd przy użyciu nowych urządzeń wykorzystujących pomiary współrzędnych satelitarnych, zamieszczamy plik zawierający „Listę płatnych odcinków dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA objętych elektronicznym systemem poboru opłat – lipiec 2021 rok”.

 

Z tej listy wynika, że objętych opłatami elektronicznymi jest 706 fragmentów na 39 drogach krajowych, obejmujących około  3.676 km, a przypominamy, że łącznie długość dróg krajowych wynosi ponad 18.000 km