Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

wrz
wrz

Konferencja przewozowa PIGTSiS podczas drugiego dnia  XVI Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2022

Tagi:

W dniu 13 października 2022r.  w Kielcach podczas drugiego dnia  XVI Międzynarodowych Targów Transportu Zbiorowego TRANSEXPO 2022 Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji organizuje konferencję przewozową z elementami warsztatów dedykowanych  osobom mającym do czynienia z procedurami zarządzania publicznym transportem zbiorowym, w tym organizacją i wykonawstwem  przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Współorganizatorem przewozowej konferencji PIGTSiS są Targi Kielce.

Program konferencji przewozowej PIGTSiS :

  1. Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w kontekście systemowych kontroli realizowanych przez upoważnione organy. Nota księgowa jako przyjęta forma rozliczeń Organizatora z Operatorem. Finansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej a pomoc publiczna w rozumieniu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Obowiązek prowadzenia oddzielnej rachunkowości dla usług o charakterze użyteczności publicznej w przypadku prowadzenia przez Operatora innej działalności gospodarczej.
  2. Nabory Wniosków na dofinansowanie zadań w ramach  Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2023 rok. Kryteria oceny. Zmienione zasady podziału środków wg. Ustawy z dnia 24 lutego 2022r. o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
  3. Dotacja na zakup niskoemisyjnych autobusów dla przewozów regionalnych
    o charakterze użyteczności publicznej ze środków UE, Krajowego Planu Odbudowy lub innych dostępnych źródeł szansą na przywrócenie zrównoważonego rozwoju ptz.
  4. Kontrola transportu drogowego narzędziem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w ptz.
  5. Badania techniczne pojazdów; nowelizacja Ustawy prawo o ruchu drogowym, cenniki / tabele opłat za wykonywane badania techniczne pojazdów.

Lokalizacja

Konferencja odbędzie się w dniu 13 października br. w godz. 11:00-13:00 podczas Targów TRANSEXPO w Hali Wystawienniczej E Targów Kielce  w sali nr 3 (sala owalna na piętrze).

Rejestracja uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest elektroniczne zgłoszenie na adres e-mail: konferencjapigtsis@onet.pl

Potwierdzone uczestnictwo w Konferencji PIGTSiS uprawnia w tym dniu  do wejścia na tereny wystawiennicze TRANSEXPO 2022.