Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

paź
paź

Kolejne przedłużenie do końca 2021 r. ważności zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych

Tagi: , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie informuje, że na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ukazał się projekt Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 [druk nr 641 z dnia 30.09.2020r.], gdzie w art. 80 zaplanowana jest zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Zmiana ta polega na kolejnym przedłużeniu do końca 2021 r. ważności zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych. Jednocześnie w uzasadnieniu do tej Ustawy znajdują się informacje o zmianach zasad finasowania ulg ustawowych.

W związku z powyższym, zamieszczamy skany: wyciągu z tych zapisów znajdujących się w druku Sejmowym nr 641 oraz naszego pisma PIGTSiS-243/P/2020 skierowanego do Ministra Infrastruktury, z prośbą o bardziej szczegółowe informacje o tych zamiarach Rządu odnoszących się do zmiany zasad funkcjonowania warunków przewozu osób autobusami