Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

mar
mar

Karta do tachografu cyfrowego dla kierowcy z Ukrainy

Tagi:

Informujemy, że otrzymaliśmy z Ministerstwa Infrastruktury informację, dotyczącą kart do tachografu cyfrowego dla kierowcy z Ukrainy.

Ze względu na brak możliwości powrotu do kraju tych kierowców, zostaje uznane, że ich status jest porównywalny ze statusem kierowcy bez „normalnego miejsca zamieszkania” w państwie członkowskim UE lub w państwie, które jest umawiającą się stroną Umowy AETR.

W związku z powyższym kierowcy, którzy chcą wyrobić lub przedłużyć ważność karty kierowcy, mogą wnioskować o wydanie tymczasowej karty kierowcy w Polsce, pod warunkiem, że są zatrudnieni w polskim przedsiębiorstwie transportowym oraz weryfikacja w systemie TACHOnet wykaże, że wnioskodawca nie posiada innej ważnej karty kierowcy.

 

Ponadto kierowcy, którzy przed wybuchem wojny złożyli na terenie Ukrainy wniosek o wydanie karty kierowcy, ale nie została im ona wydana, również mogą wnioskować o wydanie tymczasowej karty kierowcy w Polsce, pod warunkiem spełnienia ww. wymagań.