Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Lut
Lut

Informator o ulgach obowiązujących w publicznym transporcie drogowym

Tagi: ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji informuje, że w związku z pytaniami i prośbami części naszych członków dotyczącymi wydania informatora o ulgach obowiązujących w publicznym transporcie drogowym postanowiła wydać szóstą edycję:

„Informatora – Wzory dokumentów poświadczających ustawowe uprawnienia do korzystania przez uprawnionych pasażerów z ulgowych przejazdów publicznym transportem zbiorowym”

Wydawnictwo zostało opracowane wg. aktualnego stanu prawnego dotyczącego aktów prawnych w zakresie ulg jak i wzorów dokumentów uprawniających do korzystania z przysługujacych uprawnień.

Na prośbę członków, wydawnictwo będzie posiadało kartki szyte, co powinno zapewnić lepszą trwałość Informatora. Zamówiony nakład będzie dostępny po dniu 19 marca.

Cena 1 egzemplarza Informatora będzie uzależniona od zamawianej ilości. Cena zawiera podatek VAT.

  • do 5 egzemplarzy – 30,00 zł za 1 egzemplarz
  • od 6 do 10 egzemplarzy – 25,00 zł za 1 egzemplarz
  • od 11 do 20 egzemplarzy – 21,00 zł za 1 egzemplarz
  • od 21 do 40 egzemplarzy – 18,00 zł za 1 egzemplarz
  • od 41 egzemplarzy – 15,00 zł za 1 egzemplarz

Przy zamówieniu 20 egzemplarzy naliczana będzie opłata za przesyłkę kurierską w wysokości 24,00 zł powiększoną o należny podatek VAT, tj. łącznie 29,52 zł.

Przy zamówieniu więcej niż 20 egzemplarzy, koszty wysyłki nie będą naliczane.

Zamówienia przyjmujemy na załączonym druku:

  • na fax. 22 822 19 20
  • mailem: pigtsis@pigtsis.pl

W załączeniu: