Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Sty
Sty

Informacja o zapisach ustawy a dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Tagi: , , ,

W załączeniu do pobrania informacja o zapisach ustawy a dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Do pobrania także tekst ustawy z Dziennika Ustaw oraz pismo z Ministerstwa Infrastruktury do PIGTSiS w tej sprawie