Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Mar
Mar

Informacja nr 19 o pracach nad nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, oraz o założeniach nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o PTZ (dla członków PIGTSiS)

Tagi: , , ,

W dniu 23 lutego 2018 r Izba otrzymała projekt nowelizacji ustawy datowany na 16 lutego 2018 r.

Na stronach RCL wraz z projektem zostały opublikowane pisma kierujące jednocześnie ten projekt do uzgodnień międzyresortowych oraz kierujący do postępowania konsultacyjnego – w ramach konsultacji społecznych.

Zarząd PIGTSiS postanowił przeprowadzić z członkami Izby konsultacje dotyczące przedmiotowego wniosku. Zarząd podjął decyzje o otwartym charakterze tych konsultacji i możliwości uczestniczenia w nich przedstawicieli firm, które nie są członkami Izby oraz zainteresowanych przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego. Odbyły się cztery spotkania w których łącznie wzięło udział ponad 200 osób. Ponadto w przedmiotowej sprawie została zapoznana Rada Nadzorcza PIGTSiS.

Poza tym Izba otrzymała wiele uwag od przedsiębiorców i pracowników JST, które nie brały udziału w konsultacjach.

W wyniku analizy zamieszczonych projektów oraz zgłaszanych uwag, Izba opracowała swoje stanowisko i przesłała je do Ministerstwa Infrastruktury.

W załączeniu przedstawiamy stanowisko Izby (do pobrania poniżej nasze pismo – PIGTSiS/P/364/2018 do Pana Marka Chodkiewicza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury)

Warszawa, dn. 21 marca 2018 r

Zdzisław Szczerbaciuk

Prezes zarządu PIGTSiS

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z przebiegu spotkań konsultacyjnych:

Pismo do Pana Marka Chodkiewicza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury: