Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Maj
Maj

Informacja dot. poboru opłaty drogowej e-TOLL

Tagi:

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, przedstawia do wiadomości otrzymany z Krajowej Administracji Skarbowej materiał informacyjny na temat systemu  Nowego Systemu Poboru Elektronicznej Opłaty za przejazd po niektórych autostradach i drogach krajowych – ulotki w załączeniu.

Szczegółowe informacje o nowym systemie można znaleźć na stronie internetowej www.etoll.gov.pl, która działa od 4 maja (obecnie dostępna jest w wersji polskiej i angielskiej).

Ustawa jest już uchwalona przez Parlament i przekazana do podpisu przez Prezydenta RP. W wyniku tych zmian prawnych dotychczasowy system poboru opłat elektronicznych viaTOLL za przejazd po niektórych drogach krajowych ma obowiązywać do 30 września 2021 r. Natomiast od połowy czerwca br. przewoźnicy mają mieć możliwość przegotowywać do stosowania nowego systemu e-TOLL

Informujemy, że Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiły możliwość Rejestracji przewoźników w systemie eTOLL. W załączeniu – plik zawierający „Informację o rejestracji” oraz plik zawierający prezentację