Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

paź
paź

Dziennik Ustaw z tekstem Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Tagi: , ,

W ślad za informacją z 27.09.2021 r., informujemy, że ukazał się Dziennik Ustaw z tekstem Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, na mocy którego od 1 października do 31 grudnia 2021 r. te opłaty elektroniczne zostały obniżone o 30%.

W załączeniu scan Dziennika Ustaw z dnia 30.09.2021 r., poz. 1780