Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Maj
Maj

Dopuszczalna ilość przewożonych pasażerów w autobusach realizujących przewozy w komunikacji międzymiastowej w okresie zagrożenia epidemicznego

Tagi: , , ,

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w dniu dzisiejszym wysłała pismo PIGTSiS-166/P/2020 do Pana Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury z propozycją innego brzmienia, niż zapowiadane wczoraj przez Pana Ministra, zapisów dotyczących dopuszczalnej ilości przewożonych pasażerów w autobusach realizujących przewozy w komunikacji międzymiastowej w okresie zagrożenia epidemicznego. Uważamy, że zapowiadane wczoraj przez Pana Ministra zmiany byłyby niekorzystne dla grupy przewoźników świadczących takie usługi przewozowe