Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

kw.
kw.

Dodatkowy podział nie wykorzystanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2022 r. zwróciliśmy się do Dyrektora Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury – Pani Renaty Rychter – z zapytaniem, czy został już dokonany podział dla wojewodów nie wykorzystanych w niektórych województwach środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, na zasadach określonych w opublikowanej w dniu 18 marca 2022 r. Ustawy z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. 2022 poz. 640).

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od Pani Dyrektor odpowiedź, z której niestety wynika, że Ministerstwo Infrastruktury jeszcze nie zdołało zweryfikować kwoty niewykorzystanych środków finansowych z FRPA. Nie podano w tym piśmie daty do kiedy to może nastąpić. Należy czekać na oficjalny komunikat w BIP Ministerstwa Infrastruktury.

W załączeniu scan pisma DTD-6.4312.74.2022 z dnia 13.04.2022 r