Pismo do Marszałka Sejmu RP ws. projektu ustawy o funduszu dróg samorządowych

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie przedstawia w załączeniu adresowane do Marszałka Sejmu pismo, l.dz. PIGTSiS- 165/P/2017 z 10.07.2017 r., w którym wyrażamy swoje zaniepokojenie pojawieniem się w dniu 6 lipca 2017 r. poselskim projektem ustawy o funduszu dróg samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym Posłowie przewidują ustanowienie nowego „podatku” od paliw nazwanego „opłatą drogową” w wysokości np. 0,20 zł za litr oleju napędowego


 

Ten druk Sejmowy nr 1.712 z 6 lipca 2017 r. można znaleźć pod adresem:

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=AB5C4B06D532F877C1258155005FF006


W załaczeniu pismo PIGTSiS do Marszałka Sejmu


Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie uprzejmie informuje, że zdecydowany sprzeciw wielu organizacji zrzeszających przewoźników drogowych, w tym także PIGTSiS, przyczynił się do podjęcia przez Prezesa PiS politycznej decyzji o wycofaniu z dalszych prac w Sejmie poselskiego projektu ustawy o funduszu dróg samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w którym Posłowie przewidywali ustanowienie nowego „podatku” od paliw nazwanego „opłatą drogową” w wysokości np. 0,20 zł za litr oleju napędowego. W załączeniu scan pisma Posła wnioskodawcy o formalnym wycofaniu tego projektu.


Pismo do Marszałka Sejmu RP ws. projektu ustawy o funduszu dróg samorządowych -do pobrania


 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy