Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 14 (23.05.2017)

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym odbyło się ostatnie posiedzenie Zespołu ds. nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2017 r. o publicznym transporcie zbiorowym.


Tematem posiedzenia była wymiana wprowadzonych przez MIiB zmian do tekstu z dnia 8 maja br. w stosunku do wersji z dnia 3 kwietnia br. Członkowie Zespołu ustosunkowali się do obecnych zapisów projektu nowelizacji.


Podsekretarz stanu w MIiB Pan Minister Jerzy Szmidt. Podziękował Zespołowi za pracę, uznając, że Zespół rekomenduje Ministrowi wersję z dnia 8 maja br.


Wersja ta po naniesieniu kilku poprawek wynikającej z dzisiejszej dyskusji zostanie poddana obowiązującej procedurze konsultacyjnej właściwej dla rządowych projektów ustaw (konsultacje międzyresortowe i konsultacje społeczne).


Minister zakłada, że ustawa zostanie uchwalona przez Parlament oraz podpisana przez prezydenta RP jeszcze w okresie letnim br.


Zachęcam Państwa do zapoznania się z tekstem projektu ustawy stanowiącym załącznik do Informacji nr.13. Więcej szczegółów na temat projektu nowelizacjo przekażę członkom Izby na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca br. Ponadto informuję, że wstępnie otrzymałem potwierdzeniu przybycia na spotkanie od dyrektora Departamentu Transportu – Pana Bogdana Oleksiaka.

Warszawa, dn. 23 maja 2017 r.

Za zarząd PIGTSiS

Zdzisław Szczerbaciuk


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy