Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 13 (19.05.2017)

W dniu dzisiejszym otrzymałem informację o zwołaniu posiedzenia Zespołu na dzień 23 maja godz. 9.00. Do zaproszenia na posiedzenie dołączony został nowy tekst nowelizacji ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r o publicznym transporcie zbiorowym (otrzymany tekst załączam do informacji).

Po posiedzeniu Zespołu zostanie zamieszczona kolejna informacja w tej sprawie.

 

(projekt nowelizacji uystawy o ptz - tekst z dnia 8 maja 2017 r.)


Ponadto informuję, że w dniu 25 maja 2017 r. odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Infrastruktury i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP poświęcone sprawom publicznego transportu zbiorowego w drogowych przewozach osób.

Warszawa, dn. 19 maja 2017 r.

Za zarząd PIGTSiS

Zdzisław Szczerbaciuk


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy