Prośba o przekazanie danych z Urzędów Marszałkowskich

Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie, na podstawie art. 1 ust. 1 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1.764), uprzejmie prosi WSZYSTKIE URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE o przekazanie nam:

1. wykazu nazw i adresów przewoźników, dla których Urząd Marszałkowski przekazuje dopłaty do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego za okres 2015 r. oraz za okres 2016 r.;

2. informacji o kwotach otrzymanych przez przewoźników w 2015 i 2016 r. dopłat do ulgowych przejazdów,

3.  informacji o ilości posiadanych przez tych poszczególnych przewoźników zezwoleniach na wykonywanie przewozów regularnych.


 

Dla ułatwienia proponujemy zestawienie tych informacji w formie załączonej tabeli, dostępnej PONIŻEJ jako aktywny załącznik do wiadomości na naszej stronie internetowej www.pigtsis.pl .


TABELA (excel)


Ponieważ sprawa dotyczy dysponowania środkami publicznymi, oczekujemy, że powyższe informacje otrzymamy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania tego pisma.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy