Prace nad nowelizacją ustawy o ptz - Informacja nr 10 (3.04.2017)

Informacja nr 10 -  O pracach nad nowelizacją ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.(dla członków PIGTSiS)


 

W dniu 3 kwietnia 2017 r. przed posiedzeniem Zespołu dotyczącego propozycji nowelizacji ustawy o PTZ, Ministerstwo opracowało i przedstawiło członkom Zespołu kolejną wersję nowego projektu nowelizacji ustawy o PTZ. Wersja ta powstała w wyniku konsultacji z członkami zespołu. Izba w załączeniu do niniejszego Komunikatu zamieszcza załącznik:

1)      Tekst proponowanej nowelizacji ustawy z dnia 3 kwietnia 2017 r.;


Jednocześnie informuję, że z uwagi na czas niezbędny do uruchomienia procedury wejścia w życie nowelizacji ustawy o PTZ – projekt przewiduje jej wejście z dniem – 1 sierpnia 2019 r. Oznacza to, ze do dnia 31 lipca 2019 roku będzie przedłużona ważność zezwoleń na przewozy regularne.


W załaczeniu nasze pismo z dnia 12 kwietnia 2017 r. do Pana Jerzego Szmita Podsekretarza Stany w MIiB zawierające opinię PIGTSiS do zapropononwaego projektu zmiany ustawy o ptz.


Kolejny komunikat zamieścimy w dniu 5 kwietnia 2017 r. po posiedzeniu Zespołu w MIiB.

Warszawa, dn. 3 kwietnia 2017 r.

Za zarząd PIGTSiS

Zdzisław Szczerbaciuk


 


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy