Akademia z okazji Jubileuszu 70 lat powstania i działalności PKS


W dniu 14 września 2016 r. odbyła się w Teatrze Buffo w Warszawie, Akademia z okazji Jubileuszu 70. Lat powstania i działalności dla dobra społeczeństwa organizacji PKS. W akademii uczestniczyli przedstawiacie Sejmu, administracji państwowej. Przybyło blisko 300 pracowników przedsiębiorstw PKS, a także kilkudziesięciu byłych długoletnich prezesów i dyrektorów firm PKS oraz przedstawiciele dużych organizacji zrzeszających przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie transportu. Przedstawiono krótką prezentację historii PKS.

W dowód uznania wkładu pracy na rzecz swoich zakładów pracy, 116 pracowników zostało odznaczonych medalami za długoletnią służbę oraz odznakami honorowymi zasłużony dla transportu.

Minister Infrastruktury i Budownictwa Pan Andrzej Adamczyk wystosował do uczestników spotkania list gratulacyjny, przekazując w nim z tej okazji życzenia wszystkim pracownikom firm PKS.

Po akademii uczestnicy obejrzeli spektakl muzyczny w wykonaniu zespołu Teatru Buffo


 

2016-09-18

Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy