"Polski Transport: Ocena ćwierćwiecza 1990 – 2015 i priorytety na przyszłość"

Szanowni Państwo

 

W m-cu wrześniu 2015 r. Senat wydał zeszyt nr 30/2015 poświęcony problemom transportu, pod tytułem: „Polski Transport  Ocena ćwierćwiecza 1990 – 2015 i priorytety na przyszłość”. W tym zeszycie zostało zawarte także wystąpienie prezesa zarządu PIGTSiS. Treść tego artykułu poniżej zamieszczamy


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy