Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków PIGTSiS

Zarząd PIGTSiS na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 r. podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zwyczajnego Zgromadzenia Członków PIGTSiS na dzień 22 czerwca 2016 r.


Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczo - wyborczy w związku z kończącą się kadencją zarządu i sądu koleżeńskiego.


Zgromadzenie odbędzie sie w Hotelu 500 w Strykowie ul. Warszawska 1 - godz. 15.00

Rejestracja uczestników ZWZ PIGTSiS - w godz. 14-15

Po zakończeniu ZWZ odbędzie się spotkanie koleżeńskie członków IZBY (dla zainteresowanych)


Pismo informacyjne + program spotkania - do pobrania (pdf)


Porządek obrad - do pobrania (pdf)


 

Koszt uczestnictwa - 442,80 zł za osobę w pokoju dwuosobowym (360 zł + VAT23%)

Liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona i ich rezerwacja wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 123 zł (100 zł + VAT23%)


Koszt uczestnictwa bez noclegu - 319,80 zł za osobę (260 zł + VAT 23%)


Skorzystanie z obiadu dla osób nie uczestniczacych w spotkaniu koleżeńskim - 43,05 zł brutto


W załączeniu KARTA UCZESTNICTWA - która prosimy przesyłać faxem na nr 22 822 19 20, 22 823 68 72, 22 823 64 46 lub na mail: pigtsis@pigtsis.pl w nieprzekraczalnym terminie do 3.06.2016 r.


Wpłatę proszę przekazać w dniu zgłoszenia na konto PIGTSiS: 43 1240 6003 1111 0000 4946 5239


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy