Informacja o ZWZ PIGTSiS w dniu 18 czerwca 2015 r.

Informuję iż w dniu 18 czerwca 2015 r. w Strykowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIGTSiS.

ZWZ przyjęło sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z działalności organów Izby. Udzieliło zarządowi i radzie nadzorczej absolutorium za rok poprzedni.

ZWZ wybrało na kadencje 2015 – 2018, 6-cio osobowy zarząd PIGTSiS. Prezesem zarządu został Zdzisław Szczerbaciuk.  Pozostali członkowie zarządu otrzymali stanowiska wiceprezesów, są to:

- Franciszek Kowaluk,

- Henryk Leszczyński,

- Józef Słowikowski,

 

ZWZ przyjęło stanowisko wyrażające niezadowolenie ze sposobu wdrażania organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

 

Zdzisław Szczerbaciuk

Warszawa, dn. 25 czerwca 2015 r.


Autobusowy Rozkład Jazdy

System wyszukiwania informacji o rozkładach jazdy autobusowych z poszczególnych przystanków z uwzględnieniem informacji o przewoźniku.


Szkolenia

Organizujemy rocznie kilkadziesiąt, a czasem kilkaset szkoleń, zwłaszcza z zakresu: przygotowania kierowców do wykonywania zawodu, prawa transportowego, czasu pracy, prawa podatkowego, finansowania oraz organizacji przedsiębiorstw, przewozu materiałów niebezpiecznych, oraz wiele innych dostosowanych do bieżących potrzeb przewoźników i ich pracowników.


Analiza sytuacji rynkowej

Oferta PIGTSiS skierowana do jednostek samorządu terytorialnego Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji oferuje usługi doradcze dla samorządów terytorialnych powiatowych i gminnych...

Ważne adesy