Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

paź
paź

Możliwość skorzystania z dofinansowania do zakupu autobusów niskoemisyjnych w przewozach gminnych, powiatowych i wojewódzkich o charakterze użyteczności publicznej

Tagi: ,

„W nawiązaniu do zamieszczonego na stronie internetowej Izby w dniu 27 września 2022 r. „Apelu o pilne podjęcie działań zmierzających do znaczącego udzielenia wsparcia finansowego, do zakupu autobusów niskoemisyjnych używanych przez organizatorów i operatorów w publicznym transporcie zbiorowym w przewozach o charakterze użyteczności publicznej” informujemy, że otrzymaliśmy z Ministerstwa Klimatu i Środowiska z Departamentu Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej pismo l. dz. DEG-WE.055.140.2022.JŚ z dnia 17 października 2022 r. informujące o możliwościach skorzystania z dofinansowania do zakupu autobusów niskoemisyjnych w przewozach gminnych, powiatowych i wojewódzkich o charakterze użyteczności publicznej.

 

W załączeniu skan tego pisma z Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 17 października 2022 r.