Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

mar
mar

Dotyczy ulg w przejazdach autobusami komunikacji publicznej cudzoziemców będących uchodźcami z Ukrainy

Tagi: ,

W związku z naszym wystąpieniem w dniu 7 marca 2022 r. do Ministra Infrastruktury o objęcie 100% ulgą w przejazdach autobusami komunikacji publicznej cudzoziemców będących uchodźcami z Ukrainy (LINK DO WIADOMOŚCI Z DNIA 7 MARCA) uprzejmie informujemy, że ukazał się projekt ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy [druk RCL UD359] – tekst tego projektu znajduje się pod linkiem na stronie internetowej RCL: https://legislacja.gov.pl/projekt/12357551/katalog/12860787#12860787

Ponieważ, sugerowane przez PIGTSiS rozwiązania prawne jednak nie znalazły zrozumienia Ministra Infrastruktury, rekomendujemy przewoźnikom autobusowym, aby nie stosowali dodatkowych ulg dla cudzoziemców, ponieważ takie ulgi i rekompensaty Minister Infrastruktury przewiduje wyłącznie dla przewoźników kolejowych a pominął w rekompensatach przewoźników autobusowych.

Podobne stanowisko rekomendujemy także operatorom, chyba, że Organizator ustanowił dla obywateli Ukrainy odrębne własne ulgi obowiązujące w przewozach na rzecz tego Organizatora.

PIGTSiS będzie ponawiała wniosek na etapie prac Parlamentarnych