Polska Izba Gospodarcza
Transportu Samochodowego i Spedycji

Maj
Maj

Krajowy Plan Odbudowy

Tagi: ,

W nawiązaniu do informacji z dnia 3 marca 2021 r. zawierającej skan naszego pisma PIGTSiS-78/P/2021 z dnia 03.03.2021 r. z uwagami naszej Organizacji do podanego konsultacjom społecznym „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności [datowany: luty 2021 r.]” uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Odbudowy (KPO), który jest podstawą do wypłaty pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy.

Z załączonego dokumentu wnioskujemy, że zostało przyjętych część zgłoszonych przez PIGTSiS uwag w zakresie funkcjonowania autobusowego publicznego transportu zbiorowego poza miastami. Poprzednie zapisy były bardzo rygorystyczne i mogły doprowadzić do zupełnego zaniku tej gałęzi lokalnego pozamiejskiego transportu publicznego. Obecne zapisy są znacznie złagodzone, przez co organizatorzy autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej będą mieli możliwość korzystania z pomocy publicznej na odnowienie taboru autobusowego w tych lokalnych połączeniach autobusowych. Nie uwzględniono natomiast naszych uwag dotyczących systemu informacji o ogólnokrajowej komunikacji autobusowej pozamiejskiej.

W załączeniu skan wyciągu kilku stron z „Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – projekt z dnia 30.04.2021 r.” gdzie zapisy odnoszą się do tej problematyki